Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Γενεύης ιδρύθηκε το 1958 με πρωτοβουλία της Μίνας Ramu-Δημάδη και με συμμετοχή των Σμαράγδας Καπετανίδη, Αλίκης Πετρούτση, Ελσας Chenevière, Αργίνης Gaille, Θάλειας Jornot και Pierrette Souré, με σκοπό να στηρίξουν τους Έλληνες που ζούσαν ή έρχονταν για εγκατάσταση στη Γενεύη. Παράλληλα στόχευαν στη διάδοση του ελληνικού πνεύματος στη φιλελληνική αυτή πόλη και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ελβετών και Ελλήνων. Το πρώτο καταστατικό  συντάχθηκε στις 24 Απριλίου 1959.
 
Μετά την ξαφνική απώλεια της Μίνας Ramu Δημάδη το Φεβρουάριο του 1960, την προεδρία του Συλλόγου αναλαμβάνει η δυναμική Αμαλία Κoλοκοτρώνη, η οποία συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξή του. Ενεργεί με επιτυχία για την προώθηση του ελληνισμού και των δεσμών μεταξύ Ελβετών και Ελλήνων. Εργάζεται άοκνα για τη διατήρηση των ελληνικών εθίμων και παραδόσεων και οργανώνει σημαντικές κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.
 
Στα 40 χρόνια της προεδρίας της η Αμαλία Κολοκοτρώνη χάραξε μια λαμπρή πορεία για το Σύλλογο, σε βαθμό ώστε το όνομα της να ταυτίζεται με αυτό του Συλλόγου. Όλοι δικαίως θυμούνται το γνωστό ` ο Σύλλογος της Κολοκοτρώνη ’ ! Αυτή τη θαυμαστή πορεία συνέχισαν, από το 1999 και μετά, τα διαδοχικά Συμβούλια με προέδρους την αξέχαστη Όλγα Volpé και τις κυρίες Ρίτα Baud-Bovy, Μαρίκα Βλαστού, και Μαρίνα Manghi.
 
Η σημερινή πρόεδρος, κα Έφη Θεοχαροπούλου, με το Συμβούλιό της επιδιώκει να συνεχιστεί αδιάκοπα το πολιτιστικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του Συλλόγου μας, που τόση ανταπόκριση έχει βρει στην κατ’ εξοχήν πόλη του φιλελληνισμού, τη Γενεύη.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Οι σκοποί του Συλλόγου μας :
•    Σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ελληνίδων της Γενεύης
•    Διατήρηση των ελληνικών εθίμων και παραδόσεων
•    Προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό
•    Πρωτοβουλίες φιλανθρωπικού χαρακτήρα

Η οργάνωση μας:
Ο Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Γενεύης λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του, με επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τα μέλη του Συλλόγου.

Τα μέλη του Συλλόγου απαρτίζουν Ελληνίδες που κατοικούν κυρίως στη Γενεύη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της γαλλόφωνης Ελβετίας και της γειτονικής Γαλλίας. Τα μέλη συνεισφέρουν στο Σύλλογο με την καταβολή ετήσιας συνδρομής.

Τα νέα μέλη εγγράφονται με πρόταση από δύο υπάρχοντα μέλη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πρόεδρος
:
Κα Ευθαλία (Έφη) Θεοχαροπούλου
Αντιπρόεδροι
:
Κα Μαρία Στασινοπούλου, κα Ελένη Ανδροπούλου
Ταμίες
:
Κα Λήδα Μαντζαβίνου, κα Ελένη Ανδροπούλου
Γραμματεία
:
Κα Γρηγορία Αντωναράκη, κα Αθηνά Φωκιάδη
Δημόσιες Σσχέσεις
:
Κα Φρόσω Jaton

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ