ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΓΕΝΕΥΗΣ.

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1958 και έχει σημαντική δράση σε  κοινωνικούς, πολιτιστικούς και φιλανθρωπικούς τομείς. Η βασική μας επιδίωξη είναι η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ελληνίδων της Γενεύης, η διατήρηση των παραδόσεων μας και η προβολή του Ελληνισμού στη Γενεύη.